VESTOPOX

pdf pl

2K EMALIA EPOKSYDOWA GRUBOWARSTWOWA LA/LF ZD95-
Opis produktu:
dwuskładnikowa emalia grubowarstwowa na bazie kombinacji epoksydowopoliamidowej, w wersji nie zawierającej rozpuszczalnika (LF) lub o niewielkiej ilości rozpuszczalnika (LA),co czyni ją produktem przyjaznym dla środowiska. Produkt zgodny z dyrektywą LZO. Powłoki epoksydowe eksploatowane w warunkach zewnętrznych mogą ulegać odbarwieniom. Odporna na ścieranie, o dużej twardości i odporności na uderzenia, znakomitej odporności mechanicznej i chemicznej (zwłaszcza na alkalia). Bardzo dobra odporność na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Produktem można osiągnąć grubości powłoki do maks. 500 μm, co daje niezwykłe oszczędności kosztów. Produkt bardzo dobrze daje się aplikować natryskiem hydrodynamicznym. Produkt dostępny również jako gruntoemalia zawierająca pigmenty aktywne.
 
Zastosowanie:
Emalia do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, eksploatowanych w warunkach agresywnych, np. w budownictwie stalowym i wodnym budownictwie stalowym. Duża odporność na wodę i sól. Do cystern stacjonarnych.
 
Utwardzacz:
VESTOPOX utwardzacz ZH52-000000 (wersja standardowa), baza: modyfikowany addukt aminowy cykloalifatyczny
 
Numery artykułu, kolory:
ZD95-6011C5, szary RAL 6011 LF – bezrozpuszczalnikowy
ZD95-6011C6, szary RAL 6011 LA – o niskiej zawartości rozpuszczalnika
Inne kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
    LA = C6   LA = C5
Temperatura zapłonu:      ponad +23°C   ponad +23°C
Lepkość (mieszaniny):   tiksotropowa   tiksotropowa
Gęstość (mieszaniny):   ok. 1,44 g/ml   ok. 1,57 g/ml
Stosunek mieszania:   5:1 z utw. ZH52   5:1 z utw. ZH52
Czas przydatności do użycia:   ok 4 godziny   ok. 5 godzin w temp. pokojowej
Grubość powłoki suchej:   400 μm   400 μm
Objętość części stałych:   ok. 89%   ok. 100%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 2,06 m2/kg
  ok. 2,12 m²/kg przy 300 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 99 g/l
  ok. 0 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 6,8 % wag.   ok. 0,0 % wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +150   ok. + 150ºC w suchym cieple
         
powyżej 150ºC możliwe powstawanie odbarwień.
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru, zastosowania i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po ok. 2-3 godzinach
   
suchy w dotyku   po ok. 6 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
gruntować raz gruntem epoksydowym z fosforanem cynku ZG80 lub gruntem epoksydowym z pyłem cynkowym MG46 i malować raz lub dwa razy emalią epoksydową ZD95. W przypadku grubości powyżej 400 μm należy wybrać samą gruntoemalię .
 
Przygotowanie podłoża:
stal: W przypadku podłoża nowego śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4 w miarę możliwości ostrym ścierniwem. W przypadku powierzchni zagruntowanych odpowiednią powłoką powierzchnia musi być czysta, wolna od oleju i tłuszczu oraz innych złogów zmniejszających przyczepność, np. soli itp. W przypadkach wątpliwych zastosować oczyszczanie parą pod ciśnieniem. W przypadki istniejących starych powłok przeprowadzić malowanie próbne, by sprawdzić czy powłoki się tolerują.
 
Aplikacja:
Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.
Ciśnienie minimalne:     ok 160 bar
Dysza:   ok 0,41 - 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: zalecane przygotowanie powierzchni: miejsca uszkodzeń należy śrutować wg PSa 2,5, przynajmniej PMa normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować przewidzianymi gruntami i emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 6 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności