VESTOPUR

pdf pl VESTOPUR ZD27 Einsch. VESTOPUR ZD27 Einsch.
2K GRUNTOEMALIA AKRYLOWO-POLIURETANOWA ZD27-POŁYSK
Opis produktu:

Dwuskładnikowa emalia akrylowo-poliuretanowa, zawiera rozpuszczalniki. Wysokiej jakości emalia o dobrej odporności na UV, elastyczna i odporna na chemikalia. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, dużą twardością powłoki i odpornością na uderzenia, znakomitą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne, dobrą odpornością na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Produkt zgodny z kartą BASF 3343560-3343578.

 
Zastosowanie:
Produkt stosowany jest w systemach powłok do konstrukcji stalowych takich jak obiekty stalowe i wodne obiekty stalowe o dużym narażeniu na działanie wody, soli i soli drogowej. Do zbiorników eksploatowanych w przemyśle chemicznym, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, w ocynkowniach, oczyszczalniach ścieków, rafineriach, hutach, koksowniach i podobnych zakładach.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH62-000000 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD27-7035.6, RAL 7035 jasny szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,25 g/ml
Proporcje mieszania:   8:1 z ZH62-
Czas przydatności do użycia:   ok. 6 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   80-150 μm
Objętość części stałych:   ok. 55%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 5,4 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 405 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 32% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +120°C w suchy cieple
Powyżej 120°C należy liczyć się z
przebarwieniami powłoki
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 1 godzinach    
suchy w dotyku:   po ok. 6 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
Nie są wymagane. W przypadku wysokich wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciw korozji można dodatkowo zastosować jeden z gruntów VESTOCOR: epoksydowych VESTOPOX lub poliuretanowych VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W każdym przypadku z powierzchni należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina czy sól itp.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: w zasadzie można malować bez rozcieńczania. Nakładać obficie, rozprowadzić równomiernie. Ze względu na krótki czas schnięcia pracować energicznie.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 150 bar
Dysza:   ok. 0,33 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: zalecane przygotowanie powierzchni: miejsca uszkodzeń należy śrutować wg PSa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntami: dwuskładnikowym epoksydowym gruntem tolerancyjnym VESTOPOX ZG76 lub dwuskładnikową epoksydową warstwą pośrednią VESTOPOX ZG75 oraz przewidzianymi emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
Lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
Podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.
 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności