VESTOPUR

pdf pl VESTOPOX ZT07 VESTOPOX ZT07
2K GRUNTOEMALIA HIGH-SOLID ZD33-A6
 
Opis produktu:
Dwuskładnikowa powłoka akrylowo-poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych (high solid). Wysokiej jakości produkt o dobrej odporności na promieniowanie UV, elastyczny i odporny na chemikalia. Produkt można aplikować także grubowarstwowo. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, dużą twardością powłoki i odpornością na uderzenia, znakomitą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne, dobrą odpornością na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Produkt został opracowany jako gruntoemalia i spełnia wymogi DGNB Q4 oraz LEED i BREEAM.
 
Zastosowanie:
Produkt stosowany jest głównie jako gruntoemalia do konstrukcji stalowych o średnim narażeniu w takich obszarach jak budownictwo stalowe, budownictwo hal, urządzeń, elementów itp., zbiorników eksploatowanych w przemyśle chemicznym, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, cementowym i w podobnych zakładach.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH70-000009 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD33-7035.6, RAL 7035 jasny szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,78 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 (wag.) 5,6:1 (obj) z ZH70-09
Czas przydatności do użycia:   ok. 1,5 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   80-120 μm
Objętość części stałych:   ok. 84%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 3,91 m2/kg przy 120 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 184 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 9,7% wag.
Odporność na temperaturę:  

maks. +150°C w suchym cieple

Powyżej 120° należy liczyć się z przebarwieniami powłoki

     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku:   po ok. 3 godzinach
zdatny do przemalowania:  

po ok. 8 godzinach

     
Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 80 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
W przypadku wysokich wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciw korozji można dodatkowo zastosować jeden z gruntów VESTOCOR: epoksydowych VESTOPOX lub poliuretanowych VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W każdym przypadku z powierzchni należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina czy sól itp.

Stal ocynkowana: zaleca się omiatanie ścierniwem (sweep). Podłoże powinno być wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: w zasadzie można malować bez rozcieńczania. Nakładać obficie, rozprowadzić równomiernie. Ze względu na krótki czas schnięcia
pracować energicznie.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 8 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 200 bar
Dysza:   ok 0,41 - 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:

Stal: zalecane przygotowanie powierzchni: miejsca uszkodzeń należy śrutować wg PSa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntoemalią ZD33. W przypadku odrdzewiania ręcznego wg PSt 2 należy zastosować grunt tolerancyjny np. VESTOPOX ZG76. Następnie aplikować przewidziane grunty i warstwy pośrednie.

Stal ocynkowana: podłoże powinno być wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność (sweep). Zastosować odpowiedni grunt przyczepnościowy epoksydowy.

 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności