VESTOPOX

pdf pl VESTOPOX ZG75 VESTOPOX ZG75
2K EPOKSYDOWA WARSTWA POŚREDNIA SZYBKOSCHNĄCA ZG75-
    
Opis produktu:
Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, pigmentowany błyszczem żelaza, zawiera rozpuszczalniki. Znakomita przyczepność na podłożach ocynkowanych, wysoka odporność na chemikalia, dobra odporność na sól drogową, wysoka odporność na ścieranie.
 
Zastosowanie:
Jako warstwa pośrednia do podłoży ocynkowanych wszelkiego rodzaju, np. obiekty cynkowane natryskowo czy ogniowo. Produkt stosowany szczególnie do słupów energetycznych, ścian dźwiękochłonnych, stacji elektroenergetycznych, bram garażowych itp. oraz do powlekania rur zgodnie z AGI 151.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH51-000002 (baza: addukt poliaminowy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG75-7702A1, szary DB 702
Pozostałe kolory na zamówienie, zakres kolorów ograniczony ze względu na zawartość błyszczu żelaza
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +24°C
Gęstość:   ok. 1,54 g/ml
Proporcje mieszania   17:1 z ZH51-000002
Czas przydatności do użycia:   ok. 6 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   60-80 μm
Objętość części stałych:   ok 64%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 5,3 m2/kg przy 60 μm suchej powłoki
ok. 4,0 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 322 g/l
Odporność na temperaturę:   maks. +160°C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku:   po ok. 2 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 3-4 godzinach
 
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:

+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.

 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Do tego typu podłoża produkt nadaje się tylko warunkowo, polecamy tu zastosowanie epoksydowego gruntu z serii VESTOPOX z pyłem cynkowym lub fosforanem cynku.

Stal ocynkowana: podłoże oczyścić ze zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń jak oleje, tłuszcze, zabrudzenia oraz produkty korozji cynku. Informacje na temat metod przygotowania podłoża zawiera norma DIN EN ISO 12944, część 4.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,41 – 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i zabrudzeń oraz pyłu. Miejsca z uszkodzoną powłoką cynku np. w wyniku spawania dośrutować a przynajmniej oczyścić maszynowo wg PMa normy DIN EN ISO 12944 część 4, następnie malować gruntem epoksydowym VESTOPOX ZG76, gruntem epoksydowym z błyszczem żelaza VESTOPOX ZG75 i przewidzianymi emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach
produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności