VESTOPOX

pdf pl
2K GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ZG64-B
     
Opis produktu:

Dwuskładnikowa gruntoemalia na bazie żywicy epoksydowej, zawiera rozpuszczalniki. Produkt może być stosowany jako grunt lub jako gruntoemalia. Pigment aktywny: fosforan cynku.

 
Zastosowanie:
Grunt do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, np. w przemyśle stalowym, wodnym budownictwie stalowym, górnictwie, przemyśle stoczniowym, petrochemii itp. Trudno ulega zmydleniu, wysoce odporna na chemikalia, zwłaszcza o odczynie alkalicznym, dobra odporność na sól drogową, wysoka odporność na ścieranie.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH55-000000 (Baza: fenyloalkaminy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG64-7035B, RAL 7035 jasny szary
Pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu      powyżej +23°C
Lepkość   strukturalna
Gęstość   ok. 1,45 g/ml
Proporcje mieszania   12:1 z ZH55-
Czas przydatności do użycia     ok. 4 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej   80-120 μm
Objętość części stałych   ok. 57%
Wydajność (teoteryczna)   ok. 4,67 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO   ok. 405 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 25% wag.

Odporność na temperaturę

  maks. +150°C w suchym cieple
(obciążenie stale)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku   po ok. 4 godzinach
zdalny do przelakierowania   po ok. 8 godzinach
     
Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 80 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX, epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4.

Powierzchnie ocynkowane: omiatanie ścierniwem – sweep.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie.
W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 150 bar
Dysza:   ok. 0,33 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntoemalią ZG64. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944 część 4 również możliwe jest wykonanie malowania naprawczego gruntoemalią ZG64..
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodne z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności