VESTOPOX

pdf pl
2K GRUNT EPOKSYDOWY TOLERANCYJNY ZG76-
      
Opis produktu:

Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera niewielkie ilości rozpuszczalnika dzięki czemu jest produktem przyjaznym dla środowiska. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, twardością i odpornością na uderzenia. Wraz z odpowiednimi emaliami tworzy powłokę o znakomitej odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne, szczególnie na alkalia. Posiada dobrą odporność na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Stosując natrysk hydrodynamiczny produktem można osiągać grubości do 300 μm, co powoduje niezwykłe oszczędności kosztów.

 
Zastosowanie:
Grunt tolerujący słabo przygotowane podłoże w połączeniu z odpowiednimi emaliami do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju o wysokim stopniu narażenia, np. konstrukcje stalowe i wodne konstrukcje stalowe o dużym narażeniu na działanie wody, soli, soli drogowej, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, huty, koksownie i podobne zakłady.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH51-000000 (Baza: addukt poliaminowy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG76-0701, szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,4 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 z ZH51-
Czas przydatności do użycia:   ok. 5 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   150-300 μm (natryskiem hydrodynamicznym)
80-150 μm (pędzlem)
Objętość części stałych:   ok. 57%
Wydajność (teoteryczna):  

ok. 2,9 m2/kg przy 150 μm suchej powłokiok.

ok 3,97 m2/kg przy 100 μm suchej powłoki

Zawartość LZO   ok. 378 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 26% wag.

Odporność na temperaturę

  maks. +160°C w suchym cieple
(stale)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy     po ok. 2 godzinach    
suchy w dotyku   po ok. 3 godzinach    
zdalny do przelakierowania   po ok. 3 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
W zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: odrdzewianie przynajmniej wg St 2 lub PSt 2 DIN EN ISO 12944, część 4. W przypadku powierzchni zagruntowanych odpowiednimi podkładami należy przeprowadzić próbę tolerancji.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,33 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować dwuskładnikowym gruntem epoksydowym. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944 część 4 malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20 VESTOPUR lub tolerancyjnym dwuskładnikowym gruntem epoksydowym VESTOPOX ZG76.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodne z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
Lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

Podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności