VESTOPOX

pdf pl VESTOPOX ZT07 VESTOPOX ZT07
2K-KW-EMALIA ZT07
   
Opis produktu:

Dwuskładnikowa emalia na bazie kombinacji żywicy epoksydowej i węglowodorowej o wysokiej zawartości części stałych, zawiera rozpuszczalniki. Utwardzona powłoka jest warunkowo odporna na kwasy nieorganiczne, ługi, roztwory soli, węglowodory alifatyczne (benzyny), olej opałowy, oleje i tłuszcze. Jest odporna na uderzenia, twarda i odporna na ścieranie.

 
Zastosowanie:
System powłok do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju oraz betonu. Szczególnie polecany do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych w wodnym budownictwie stalowym, oczyszczalniach ścieków, na urządzeniach portowych i śluzowych, w przemyśle stoczniowym do malowania rur, także kładzionych pod ziemią, wież chłodniczych itp.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH48-000000 (baza: addukt aminowy).
 
Numery artykułu, kolory:
ZT07-0095, czarny
ZT07-0039, brunatny
Inne kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,42 g/ml
Proporcje mieszania:   12:1 z utwardzaczem ZH48-
Czas przydatności do użycia:   ok. 8 godzin (w temperaturze pokojowej)
Rubość powłoki suchej:   120-150 μm
Objętość części stałych:   ok. 56% obj., 77% wag.
Stopień połysku:   półpołysk
Wydajność (teoteryczna):   ok. 2,7 m2/kg przy 150 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 355 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 23% wag.
Odporność na temperaturę:   230°C, okresowo 250°C
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy   po ok 2 godzinach    
suchy w dotyku:   po ok. 16 godzinach    
zdatny do przemalowania:   po ok. 24 godzinach (natryskowo)                                 
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
Stal: nakładać jedną do dwóch warstw gruntu epoksydowego z serii VESTOPOX i dwie do trzech warstw nawierzchniowych emalii VESTOPOX ZT07. Przy grubości powłok powyżej 400 μm można zrezygnować z aktywnego gruntu.
Beton: nakładać jedną do dwóch warstw penetrującego gruntu epoksydowego VESTOPOX ZD96 i dwie do trzech warstw nawierzchniowych emalii VESTOPOX ZT07.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: nielakierowaną stal śrutować do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Stare powłoki na podłożu są odpowiednie do przelakierowania, gdy są powłokami dwuskładnikowymi i emalia ZT07 ich nie rozpuszcza. Ewentualnie usunąć luźne elementy starych powłok i zmatowić. Zaleca się wykonanie lakierowania próbnego.
Beton: musi być związany, czysty i suchy oraz wolny od środków antyadhezyjnych do szalunków. Wilgotność betonu maks. 2,5%. Usunąć szlam cementowy i warstwy zaprawy.
 
Aplikacja:
pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie aby uniknąć różnic w grubości warstw. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania.
Natrysk hydrodynamiczny: przy zwykłych temperaturach malować można bez rozcieńczania, przy niższych temperaturach można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR VK14.
Ciśnienie minimalne:     ok 160 bar
Dysza:   ok 0,41 - 0,60 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem VESTOPOX ZG80- i przewidzianymi emaliami. Przestrzegać informacji z punktu czas schnięcia.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
6 miesięcy przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.
 

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności