VESTOLUX

pdf pl

1K GRUNT WODOROZCIEŃCZALNY AG26-
   
Opis produktu:

Jednoskładnikowy grunt na bazie dyspersji butadienu i maleinianu. Dostępny również jako grunt do malowania zanurzeniowego. Grubość powłoki maks. 50 μm. Bardzo niska zawartość rozpuszczalników organicznych.

 
Zastosowanie:
grunt do konstrukcji stalowych i blaszanych wszelkiego rodzaju, dobra odporność na olej. Szczególnie polecany do malowania butli gazowych, zbiorników ciśnieniowych i sprężarek. Produkt można także stosować do aplikacji zanurzeniowej.
 
Utwardzacz:
Nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
AG26-7032 ok. RAL 7032 szary
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      b.d.
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,52 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia:   ---
Grubość powłoki suchej:   40-50 μm
Objętość części stałych:   ok. 42%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 6,8 m2/kg przy 40 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 147 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 9% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +120°C w suchym cieple
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 30 minutach    
suchy w dotyku:   po ok. 1 godzinie    
zdalny do przelakierowania:   po ok. 2 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
Woda o jakości wody pitnej. Także do czyszczenia narzędzi natychmiast po użyciu, zaschnięte resztki farby nie są rozpuszczalne w wodzie!
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX np. AD33, AD34.
 
Przygotowanie podłoża:
W każdym przypadku z podłoża usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina itp.
Stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4.
 
Aplikacja:

pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania. Stosować wałki z owczej wełny o krótkim runie.

Natrysk pneumatyczny: malować przy lepkości 25-35 s/4mm.

Ciśnienie minimalne:     ok. 3,5 - 4,5 bar
Dysza:   ok. 1,0 – 1,8 mm

 

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 3 % wag. wody (pitnej).

Ciśnienie minimalne:     ok. 90 bar
Dysza:  

ok. 0,23 – 0,33 mm

Malowanie zanurzeniowe: w zależności od malowanego elementu lepkość ustawkć na ok. 30-50 s/4mm.

 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem i nasłonecznieniem.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności