VESTOLUX

pdf pl
1K GRUNT DO MALOWANIA ZANURZENIOWEGO KG06-
 
Opis produktu:
jednoskładnikowy grunt do malowania zanurzeniowego na bazie estru żywicy epoksydowej, z fosforanem cynku, zawierający rozpuszczalniki. Łatwy w aplikacji grunt antykorozyjny o wysokiej zawartości pigmentu aktywnego. Może być stosowany także do powierzchni ocynkowanych i innych niemetali. Niezbędne jest w takim przypadku indywidualne doradztwo ze strony naszego działu technicznego.
 
Zastosowanie:
Do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, np. w przemyśle chemicznym i budowie maszyn.
 
Utwardzacz:
Nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
KG06-9005 czarny
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,36 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia:   ---
Grubość powłoki suchej:   30-60 μm
Objętość części stałych:   ok. 48%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 11,8 m2/kg przy 30 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 454 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 33% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +200°C w suchym cieple
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 30 minutach
suchy w dotyku:   po ok. 3,5 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 12 godzinach produktami poliwinylowymi i poliuretanowymi
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX, poliwinylowe VESTOPLAST, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

W każdym przypadku należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, walcowina itp.

Stal: zaleca się śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4.

Stal ocynkowana: zaleca się delikatne omiatanie ścierniwem (sweep) w celu usunięcia zanieczyszczeń, także produktów korozji cynku.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania. W przypadku malowania wałkiem stosować krótkowłose wałki z runa owczego.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:

Ciśnienie minimalne     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,23 - 0,48 mm

 

Malowanie zanurzeniowe: w zależności od malowanego obiektu malować przy lepkości ok. 30-35 sek./4 mm.

 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem KG06. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest tylko odrdzewianie mechaniczne wg PSt 3 DIN EN ISO 12944, część 4, można malować gruntem jednoskładnikowym KG98.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności