VESTOZINK

 pdf pl  VESTOZINK MG19  VESTOZINK MG19
1K GRUNT SILIKONOWY Z PYŁEM CYNKOWYM MG19-
    
Opis produktu:
jednoskładnikowy grunt na bazie żywicy silikonowej, odporny na wysokie temperatury, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: pył cynkowy.
 
Zastosowanie:
grunt do konstrukcji stalowych narażonych na działanie wysokich temperatur, np. powierzchni pieców, kominów stalowych, przewodów gazów wielkopiecowych, instalacji krakingu, pieców obrotowych, układów wydechowych itp., które naprzemiennie, stale lub okazyjnie narażone są na działanie temperatur do +450 °C. Produkt toleruje okazyjne narażenie na temperatury do maks. +540 °C. W systemie z odpowiednimi emaliami produkt zapewnia bardzo dobrą ochronę przed korozją przy jednoczesnej odporności na warunki atmosferyczne i temperaturę.
 
Utwardzacz:
nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
MG19- szary
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +22°C
Lepkość:   niska
Gęstość:   ok. 2,5 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia:   ---
Rubość powłoki suchej:   30-60 μm
Objętość części stałych:   ok. 43%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 5,7 m2/kg przy 30 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 522 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 20% wag.
Odporność na temperaturę   maks. +450°C w suchym cieple (stale)
maks. +540°C w suchym cieple (chwilowo)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po ok. 20 minutach
   
suchy w dotyku   po ok. 30 godzinach    
zdatny do przemalowania   po ok. 4-5 godzinach                                 
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: VESTOTHERM
 
Przygotowanie podłoża:
stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Optymalną przyczepność powłok z pyłem cynkowym uzyskuje się zasadniczo tylko przy zastosowaniu do śrutowania ostrego ścierniwa.
 
Aplikacja:
pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał obficie i równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania.
Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.
Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,33 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować: VESTOZINK MG19-.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.
 
Uwagi

aplikacja zbyt grubej warstwy produktu może powodować załamanie spójności powłoki z pyłem cynkowym po wystawieniu jej na działanie warunków atmosferycznych
lub aplikacji powłok nawierzchniowych. Z tego powodu nie należy aplikować warstw grubszych niż 150μm

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności