|2K| 2 SKŁADNIKOWE GRUNTY Z PYŁEM CYNKOWYM

VESTOZINK

pdf pl
2K GRUNT EPOKSYDOWY Z PYŁEM CYNKOWYM MG45-A2
 
Opis produktu:

dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera rozpuszczalniki. Zgodny ze specyfikacjami ThyssenKrupp i zakładów metalurgicznych Krupp- Mannesmann. Pigment aktywny: pył cynkowy.

 
Zastosowanie:
aktywny grunt antykorozyjny do śrutowanych konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów w petrochemii, górnictwie, wodnym budownictwie stalowym, w przemyśle stoczniowym itp. Wysoka zawartość części stałych, szybkoschnący, trudno ulega zmydleniu, wysoka odporność na wodę słodką i słoną, po utwardzeniu nierozpuszczalny po utwardzeniu nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach alifatycznych, dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH55-000000 (baza addukt aminowy)
 
Numery artykułu, kolory:
MG45-0030 szaro-czerwony
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu      powyżej +23°C
Lepkość   strukturalna
Gęstość   ok. 1,8 g/ml
Proporcje mieszania   9:1 z ZH56-
Czas przydatności do użycia     ok. 6 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej   80 μm
Objętość części stałych   ok. 53%
Wydajność (teoteryczna)   ok. 3,7 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO   ok. 432 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 22% wag.
Odporność na temperaturę   maks. +160°C w suchym cieple
(stale)
maks. +180°C w suchym cieple
(chwilowo)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy     po ok. 45 minutach    
suchy w dotyku   po ok. 2 godzinach    
zdalny do przelakierowania   po ok. 6 godzinach (natryskowo)    
         
Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 80 μm (zwykły klimat) przy +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: VESTOPLAST, VESTOPOX, VESTOPUR
 
Przygotowanie podłoża:
stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Optymalną przyczepność powłok z pyłem cynkowym uzyskuje się zasadniczo tylko przy zastosowaniu do śrutowania ostrego ścierniwa.
 
Aplikacja:

pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał obficie i równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,41 – 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować: VESTOZINK MG45-. Jeśli ze względów technicznych albo ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe wg PSt 3 DIN EN ISO 12944 część 4, to możliwe jest wykonanie poprawek epoksydowym gruntem 2K VESTOPOX ZG80 lub tolerancyjnym ZG76.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.
 
Uwagi:

aplikacja zbyt grubej warstwy produktu może powodować załamanie spójności powłoki z pyłem cynkowym po wystawieniu jej na działanie warunków atmosferycznych lub aplikacji powłok nawierzchniowych. Z tego powodu nie należy aplikować warstw grubszych niż 150μm

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności