VESTOTHERM

pdf pl VESTOTHERM SD05-1 VESTOTHERM SD05-1
2K SILIKONOWO-ALUMINIOWA EMALIA SD05-1
  
Opis produktu:
Dwuskładnikowa emalia na bazie specjalnych termoaktywnych żywic silikonowych, zawiera rozpuszczalniki. Pigmentowana błyszczem żelaza i/lub aluminium. Produkt zgodny z kartą BASF 3343794.
 
Zastosowanie:
nagrzewające się urządzenia jednocześnie narażone na działanie warunków atmosferycznych. Obiekty takie jak instalacje odprowadzania spalin, żeliwiaki,
piece do wyżarzania, elementy wielkiego pieca, układy wydechowe. W systemie z odpowiednimi gruntami zapewniają bardzo dobre zabezpieczenie przed
korozją przy jednoczesnej odporności na warunki atmosferyczne. Systemy te odporne są na trwałe obciążenie temperaturą do 450ºC i chwilowe do 550 ºC.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOTHERM ZH09-000000
 
Numery artykułu, kolory:
SD05-0906B1, RAL 9006 jasne aluminium
SD05-0907B1, RAL 9007 ciemne aluminium
SD05-0905B1, RAL 9005 czarny
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,08 g/ml
Proporcje mieszania:   11:1 z ZH09-
Czas przydatności do użycia:   1-2 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   20-25 μm
Objętość części stałych:   ok. 23%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 10,5 m2/kg przy 20 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 661 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 60% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +450°C w suchym cieple (stale)
maks. +550°C w suchym cieple (okresowo)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 60 minutach
   
suchy w dotyku:   po ok. 2 godzinach    
zdatny do przelakierowania:   po ok. 3 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: etylokrzemianowe z pyłem cynkowym, silikonowe z pyłem cynkowym.
 
Przygotowanie podłoża:
stal: przed aplikacją całego systemu śrutować do stopnia SA 3 DIN EN ISO 12944, część 4. Nie stosować ścierniwa okrągłego.
 
Aplikacja:

pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania. Stosować miękkie pędzle do malowania powierzchni, nakładać obficie, pracować energicznie. W przypadku malowania wałkiem stosować krótkowłose wałki typu baranek.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,23 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
w przypadku stosowania powłok użytkowanych w wysokich zakresach temperatur miejsca spoin należy śrutować wg Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować przewidzianymi materiałami malarskimi.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 3 miesiące, utwardzacz: ok. 3 miesiące, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 50 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności